Pompy Ciepła

Jak działa pompa ciepła?

Dzięki temu, że pompy ciepła pobierają aż 75% energii do ogrzewania z otaczającego nas środowiska stanowią doskonały i ekologiczny sposób ogrzewania. Najczęstszymi źródłami ciepła dla tych urządzeń są powietrze, grunt i wody gruntowe. Aby wykorzystać ciepło z otoczenia, pompy ciepła wymagają tylko niewielkiej mocy elektrycznej do napędu procesów i do działania pompy obiegowej. W zależności od tego, czy pozyskują energię z powietrza, gruntu, czy z wody, różnią się nieco pod względem technologii i cen.

Pompa ciepła powietrze-woda

Zewnętrzne pompy ciepła pracujące w systemie powietrze-woda umożliwiają znaczne obniżenie kosztów ogrzewania domu i pozyskania ciepłej wody użytkowej. Instalowane są na zewnątrz budynku a ich montaż nie wymaga wykonywania odwiertów a jedynie przyłączy hydraulicznych i elektrycznych.

Pompa ciepła pracująca w systemie powietrze – woda wykorzystuje energię odnawialną do zaopatrzenia w ciepło całego domu. Zamienia energię pobraną z otaczającego powietrza w ciepło niezbędne do ogrzania domu, wody użytkowej oraz basenu. Stanowi oszczędne źródło zasilania ogrzewania podłogowego. Pompa ciepła nie zajmuje miejsca w budynku, a jej instalacja nie wymaga wykonywania odwiertów. Urządzenie instalowane jest na zewnątrz budynku.